Lees dit bericht in uw browser
 
 
 
 
  AEROCLUB HILVERSUM AMSTERDAM  
    3e Update ACHA-maatregelen i.v.m. Corona    
         
         
     

Geacht clublid,

Op basis van een doorlopende evaluatie van de ACHA-maatregelen over de periode sinds 4 april jl., heeft het bestuur tot de navolgende aanpassingen daarvan besloten:

ACHA staat met ingang van vrijdag 17 april het vliegen met de clubvliegtuigen toe, conform de geldende Covid-19 flight-restrictions NOTAM. De navolgende restricties en voorwaarden zijn van toepassing:

  1. Uitsluitend solo of met inwonende gezinsleden vliegen is toegestaan. ACHA controleert dat niet actief, dat doet de luchtvaartpolitie steekproefsgewijs. Wij vertrouwen erop dat u, conform onze just-culture, zich aan deze beperking houdt. De boete bij overtredingen bedraagt: euro 800,-, en ze zijn al uitgedeeld.
  2. Boekingen geschieden voor aangepaste bloktijden,  (eventueel overlandvluchten mogelijk, check bestemming op beperkingen, brandstof en afrekenen landingsgelden)
  3. Reserveren uitsluitend telefonisch  van 10 tot 13 uur  dagelijks,
  4. Huurder moet ‘current’ zijn conform de 90 dagen regel(s). Uitsluitend de CFI kan hiervan op aanvraag dispensatie verlenen,
  5. Tussen de verhuurbloktijden per kist zit circa een uur tussenruimte, om zoveel mogelijk fysieke separatie bij kist en Ops te behouden,
  6. Huurder reinigt voor en na de vlucht de aan te raken cockpit-onderdelen met eigen  ontsmettingsmiddel en eigen  pluisvrije wegwerpdoekjes, (zelf meenemen is voorwaarde). Zie ook onze website
  7. Huurder vraagt per radio of telefoon, na afloop vlucht, aan havendienst zijn landingsgelden op en noteert deze op zijn (losbladig) journaalblad, (eventueel ook die van een bezocht overland veld, indien niet daar afgerekend)
  8. Afrekenen van vlucht- en landingsgelden gaat op factuur per e-mail, betaling binnen 7 dagen na verzending mail, (indien Ops bezet is bij inleveren vliegtas, kan eventueel gepind worden)
  9. Vliegtassen staan voor de Ops-deur, daar ook weer terugleggen, eigen journaalblad ingevuld en getekend in aangewezen bakje leggen,
  10. Clubhuis hal is alleen toegankelijk voor de huurder  voor ophalen vliegtas en toilet, niet voor andere personen of voor verblijf anderszins. Tussendeur naar clubhuisdeel is afgesloten. Toegang tot Ops-kantoor alleen na kloppen en toestemming dienstdoende Ops’er.

Vorenstaande voorwaarden worden strikt toegepast, vooral en juist vanwege de huidige Corona omstandigheden.

Het bestuur monitort de situatie doorlopend en zal zo nodig aanpassingen doorvoeren op basis van de ontwikkelingen en bevindingen.

Het bestuur
17 april 2020

     
         
     
 
AEROCLUB HILVERSUM AMSTERDAM
vliegclubhilversum.nl
 
     
     
 
Liever geen nieuwsbrieven van de club? Meld je hier af: afmelden en voorkeuren aanpassen.
 
Let op! Werk je voorkeuren bij maar meld je niet helemaal af! Wij kunnen je dan niet meer bereiken via mail.