Lees dit bericht in uw browser
 
 
 
 
  AEROCLUB HILVERSUM AMSTERDAM  
    Covid maatregelen - NotACHAm - Notulen ALV    
         
         
     

Aangescherpte Covid maatregelen per 16 december
Het bestuur heeft op basis van alle thans beschikbare informatie en het nog uitblijven van nadere afstemming tussen AOPA en de ministeries, besloten tot de navolgende aanscherping van de corona-beperkingen binnen onze vliegclub;

  1. Solovluchten blijven toegestaan, mits current op het toestel,
  2. Max 2 POB uit zelfde huishouding, kinderen onder 13 uit dat huishouden tellen niet mee,
  3. Lessen, checkvluchten etc. worden tot nader order opgeschort,
  4. Ontsmetten van de cabine, zoals vermeld in de huidige NOTAM blijft van toepassing.
  5. Aangepaste procedures op OPS worden nog nader uitgewerkt en bekend gesteld.

Het bestuur

Lees dit bericht, en evt. aanvullingen hierop, op de website

     
         
     
         
     

NotACHAmNotACHAm november-december 2020

Vanwege kosten­besparing is de november-december NotACHAm van dit jaar niet gedrukt en naar uw huisadres verstuurd.

De NotACHAm is echter wél via onze website te lezen.

Ook is er een bladerversie van deze NotACHAm beschikbaar via deze link

     
         
     
         
     

Notulen Algemene Leden Vergadering 20 november 2020

Op 20 november 2020 heeft onze ALV plaatsgevonden via ZOOM. De notulen van de ALV kunt u lezen via onze website.

     
         
     
 
AEROCLUB HILVERSUM AMSTERDAM
vliegclubhilversum.nl
 
     
     
 
Liever geen nieuwsbrieven van de club? Meld je hier af: afmelden en voorkeuren aanpassen.
 
Let op! Werk je voorkeuren bij maar meld je niet helemaal af! Wij kunnen je dan niet meer bereiken via mail.