Lees dit bericht in uw browser
 
 
 
 
  AEROCLUB HILVERSUM AMSTERDAM  
    Toestemmingsverklaring inzake nieuwe AVG wetgeving    
         
         
     

Geacht lid,

Zoals in ons clubblad (NotACHAm) vorige maand al aangekondigd, zijn wij volgens de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) verplicht om u als lid, actief toestemming te vragen voor het opslaan en verwerken van uw persoonsgegevens. Als bijlage bij deze mail vindt u daarvoor een toestemmingsformulier.

Wij willen u vragen dit formulier te ondertekenen en daarna te versturen naar Operations (OPS) van de club. De AVG schrijft voor dat dit vóór 25 mei 2018 moet gebeuren.

Dit terugsturen kan via de reguliere post naar Noodweg 43A, 1213PW Hilversum, maar het is ook mogelijk het getekende formulier in te scannen en dan te mailen naar ops@vliegclubhilversum.nl

Het formulier persoonlijk afgeven bij OPS kan natuurlijk ook. Blanco toestemmingsformulieren zijn ook bij OPS te krijgen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Vriendelijke Groeten,

Bestuur ACHA

     
         
     
 
AEROCLUB HILVERSUM AMSTERDAM
vliegclubhilversum.nl
 
     
     
 
Liever geen nieuwsbrieven van de club? Meld je hier af: afmelden en voorkeuren aanpassen.
 
Let op! Werk je voorkeuren bij maar meld je niet helemaal af! Wij kunnen je dan niet meer bereiken via mail.