Word ook lid!

Voordelig vliegen
Voldoende kisten
Gezellige club
Clubvluchten

Meer info en aanmelden

Privacy policy & AVG

Uiteraard vinden wij uw privacy belangrijk. Wij doen er dan ook alles aan om uw gegevens op deze website, en in onze systemen, zo goed mogelijk tegen oneigenlijk gebruik te beschermen.

Onze website en/of communicatiemiddelen (o.a. de ACHA WhatsApp groepen) stellen u in veel gevallen ook in staat om te reageren op berichten van anderen. Wij verzoeken u vriendelijk dat met respect te doen.

Uw menig wordt uiteraard op prijs gesteld, maar u verklaart bij het aanmelden nadrukkelijk akkoord te gaan met een aantal regels en voorwaarden.

  1. Het is niet toegestaan u beledigend uit te laten of u zodanig uit te laten dat anderen daar aan aanstoot (kunnen) nemen. Zulks ter beoordeling van het bestuur, daartoe door het bestuur bevoegden (webmaster).
  2. De beheerders van deze website en communicatiemiddelen mogen u zonder overleg vooraf en zonder opgaaf van redenen u de toegang tot deze middelen ontzeggen.

Wij gaan er vanuit dat u veel plezier heeft van onze website en als u zich aan bovenstaande regels houdt hebben anderen dat ook.

Voor het goed functioneren van zowel onze vereniging ACHA als verhuurbedrijf Oscar Luchtvaartbedrijf BV, verwerken wij verder persoonsgegevens van onze leden en begunstigers, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummers alsmede, indien relevant, gegevens aangaande FCL’s en Medicals. Deze gegevens worden uitsluitend binnen de genoemde organisaties gebruikt en niet aan derde partijen beschikbaar gesteld, tenzij dit wettelijk vereist is. Uitzondering daarop is de aanvraag namens u voor de aanvraag of wijzigingen van uw FCL-bevoegdheden. Het gebruik van deze gegevens is o.a. nodig om u te informeren over de (vlieg-)activiteiten binnen (en buiten) de ACHA,het innen van lidmaatschapsgelden alsmede de verhuur van vliegtuigen door Oscar en het zo nodig zenden van facturen daarvoor. Tevens kunnen wij uw gegevens gebruiken voor het uitvoeren van ons interne vliegveiligheidsbeleid (VMS). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Dit kan wel consequenties hebben voor het lidmaatschap van ACHA en/of huur van vliegtuigen van Oscar.

Hartelijk dank voor uw begrip.

23 april 2024 - UTC 20:31

EHHV

Temp: 6.3°C
Grondtemp: 5.6°C
Wind: 330°/6kt
QNH: 1015hPa

Waarneming (LT): 04/23/2024 22:10:00

© buienradar.nl / KNMI EHHV.nl