Word ook lid!

Voordelig vliegen
Voldoende kisten
Gezellige club
Clubvluchten

Meer info en aanmelden

Critical Safety Melding 7 juli 2023: Uitluisterplicht en verplichte transpondercode onder Schiphol TMA 1

Om luchtruimschendingen (‘Airspace Infringements’) terug te dringen wordt op donderdag 13 juli 2023 het tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Amsterdam Area: low level TMZ ingesteld tot en met donderdag 21 maart 2024. Het gaat om het ongecontroleerde luchtruim onder de Schiphol TMA 1 van 500 ft AMSL tot en met 1500 ft AMSL.

Binnen de TGB wordt een Transponder Mandatory Zone (TMZ) ingesteld waarbij

• Het verplicht is de SSR-transponder code 7020 te voeren.
• Er een uitluisterplicht is op Amsterdam Info frequentie 124.300 MHz.

De beschikking tot het instellen van de TGB is gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 17637 van 29 juni 2023. Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-17637.html

In de beschikking staat ook dat “VFR vluchten vanuit het oosten op de Mike-arrival met bestemming de luchthaven Lelystad (EHLE), alsmede het lokale VFR-circuitverkeer bij vliegveld Hilversum (EHHV) zijn uitgezonderd” en “Deze vluchten maken zo kort gebruik van het gebied dat het geen toegevoegde waarde heeft ze te laten schakelen van frequentie en transpondercode.” Waarschijnlijk wordt hier bedoeld het circuitvliegen van RWY 12 op EHHV waar je mogelijk in de bocht van base-leg naar final in de TGB Amsterdam: low level TMZ terecht kan komen.

Het doel van het instellen van de TGB is dat Amsterdam Flight Information Centre bij een luchtruimschending in de Schiphol TMA of CTR sneller in contact kan komen met de betreffende vlieger om de ernst en duur van de luchtruimschending zo klein mogelijk te houden.

Binnen de TGB ontvangen vluchten alleen vluchtinformatie (FIS) wanneer tweezijdig radiocontact wordt onderhouden met Amsterdam Info op frequentie 124.300 MHz. Kortom: roep altijd op en onderhoud tweezijdig radiocontact.

Tot slot levert het handelen in strijd met de beschikking een strafbaar feit op (conform artikel 33 van het Besluit luchtverkeer 2014).

VMS Commissie

 

Alle nieuwsberichten