Word ook lid!

Voordelig vliegen
Voldoende kisten
Gezellige club
Clubvluchten

Meer info en aanmelden

Critical Safety Melding: DRASSIGE BANEN OP EHHV: HOE TE HANDELEN?

English version here

DRASSIGE BANEN OP EHHV: HOE TE HANDELEN?

Alle banen op EHHV zijn door de uitbundige regenval al maanden drassig. Bovendien kan het gras daardoor niet gemaaid worden. We zitten op Hilversum dus met een extreem slechte conditie van de banen. En die situatie zal niet op korte termijn veranderen.

De ervaring leert dat deze slechte conditie van de banen een veel langere ‘Take-Off Distance Required’ tot gevolg heeft. De in de ‘Pilot Operating Manuals’ (POM’s) vermelde additionele factoren die bij de berekening voor de Take-Off Distance Available (TODA) voor een slechte veldconditie moeten worden meegenomen, dekken de lading niet.

In de praktijk blijken te veel ACHA-vliegers hier geen of onvoldoende rekening mee te houden. Bovendien blijken te veel ACHA-vliegers niet (meer) te weten hoe een Soft-Field-Take-Off moet worden uitgevoerd. De berekening van een te korte Take-Off-Distance en/of een verkeerd uitgevoerde Soft-Field-Take-Off heeft de afgelopen maanden herhaaldelijk geleid tot afgebroken starts zogenaamde aborted/rejected Take-Offs.

Handelwijze bij extreem slechte veldcondities EHHV

Het bestuur van de ACHA heeft het volgende besloten voor de momenten dat de havendienst het veld beperkt openstelt voor vliegverkeer. We houden ons aan de door de havendienst gestelde beperkingen. Daarbij gelden nog de volgende aanvullende regels:

 • Als ‘Maintain a Plane’ (MAP) de ACHA-vliegtuigen niet op de gewone manier op de ‘flight line’ krijgt, blijft de ACHA-vloot aan de grond.
 • Als de verkorte baan 07 en 36 in gebruik is, blijft de vloot in principe aan de grond, tenzij de voorzitter van het ACHA-Bestuur in overleg met de HT anders bepaalt.
 • Als het ACHA-Bestuur de veldsituatie te slecht vindt, kan het ACHA-Bestuur de ACHA-vloot aan de grond houden.
 • Als een ATO/MT-lid (AM, HT, SM of CMM), een ACHA Ops-medewerker of een ATO FI de situatie te slecht vindt, kunnen vliegers dan wel de hele ACHA-vloot aan de grond gehouden worden na overleg met een van de bestuursleden dan wel de HT.

Advies aan alle vliegers

 • Wees ervan bewust dat de komende tijd alle banen op EHHV nog zacht en drassig kunnen zijn. Let hier met name op als er weinig wind staat. Ga vooral niet te zwaar vliegen. Kortom: maak realistische ‘Mass & Balance’ én ‘Take-Off Distance Available’-berekeningen.
 • Check de NOTAM voor EHHV en de informatie bij de havendienst over eventuele baanrestricties of aanpassingen in de TODA van de ‘RWY in use’.
 • Bereken zorgvuldig je ‘Take-Off’- en ‘Landing distances’. Ga uit van realistische extra veiligheidsmarges welke kunnen variëren door 40-75% procent extra bij de berekening op te tellen. Bij twijfel zeker niet gaan vliegen of een FI om advies vragen.
 • De grootste weerstand komt doorgaans vanaf je neuswiel: door een verkeerd uitgevoerde ‘Soft Field Take-Off’-techniek gaat het neuswiel zich ‘ingraven’ door het (nog steeds) te lange en natte gras/te zachte grasmat. De neusstand zakt, de vleugel gaat minder lift leveren, het neuswiel gaat nóg harder tegen de grond drukken, wat de situatie alleen maar verergert.
 • Start in principe volgens de procedure ‘Soft or Rough Field Take-Off’ die in de procedures van de C172 en DV20 op de ACHA-website staan: https://vliegclubhilversum.nl/flightplanning/lesboeken-c172-en-katana/
 • Voor de C172 is deze procedure*:
 • Voor de DV20 is deze procedure*:
 • Besef dat bij de Katana’s de backpressure in het begin van de take-off roll nog geen effect heeft door de T-tail.
 • Bereid je ook voor op een soft-field landing: “A soft surface runway has more friction compared to a hard surface runway. When the main gear touches, the airplane has the tendency to slow down immediately and for the nose gear to lower to the ground. Try and keep the nose gear off as long as possible”. Zie eveneens: https://vliegclubhilversum.nl/flightplanning/lesboeken-c172-en-katana/
 • Twijfel je over je vaardigheden, maak dan een afspraak met een FI om samen dit soort soft field take-offs en landingen te oefenen. Want kennis is een, maar vooral oefenen baart kunst.

Hilversum, 31 maart 2024

* Uit: Procedures Cessna 172 (v1.7 6/2023) en Procedures Katana DV20 (v1.5 4/2023). Raadpleeg altijd de meest recente versie op https://vliegclubhilversum.nl/flightplanning/lesboeken-c172-en-katana/

 

Alle nieuwsberichten