Word ook lid!

Voordelig vliegen
Voldoende kisten
Gezellige club
Clubvluchten

Meer info en aanmelden

Goed nieuws over MLA’s

Bron: KNVvL (www.knvvl.nl)

De Nederlandse overheid gaat gebruik maken van de opt-out regeling voor MLA. De opt-out regeling gaat onder andere de mogelijkheid bieden om de maximum take-off weight van een MLA te verhogen van 450 kg naar 600 kg.

Opt-out MLA

MLA’s zijn land-, amfibie- of watervliegtuigen met niet meer dan twee zitplaatsen. MLA’s met een maximum startmassa van minder dan 450kg zijn in de EU basisverordening voor Luchtvaartveiligheid uitgezonderd van de toepassing van de EU-basisverordening voor luchtvaartveiligheid. Dit betekent dat lidstaten de ruimte hebben om zelf regelgeving vast te stellen met betrekking tot deze luchtvaartuigen. De huidige nationale regelgeving ziet dan ook op MLA’s met een maximum startgewicht tot 450kg. Door technische ontwikkeling van dit (populaire) type vliegtuig worden er in de praktijk MLA’s gebruikt met een startgewicht dat hoger is dan bovengenoemde grenswaarden. De Verordening (EU) 2018/1139 inzake luchtvaartveiligheid en EASA biedt lidstaten de mogelijkheid om MLA’s met een maximaal startgewicht tussen 450 en 600 kg onder nationaal beleid en regelgeving te brengen (de opt-out). Een aantal EU-lidstaten, waaronder Duitsland en Tsjechië, maken gebruik van deze mogelijkheid. De minister heeft besloten om ook gebruik te maken van deze opt-out mogelijkheid. Een hoger startgewicht geeft meer mogelijkheden om veiligheid-verhogende apparatuur in te bouwen. Hiermee wordt het tevens mogelijk een elektrische versie van MLA’s, die met relatief zware batterijen vliegt, aantrekkelijker te maken als alternatief. Dit past bij de voortrekkersrol die Nederland wil innemen voor elektrisch vliegen.

zie: https://www.knvvl.nl/nieuws/goed-nieuws-over-mlas-en-paramotortrikes

 

 

Alle nieuwsberichten